• 28 iun Program Gala "Health and Safety 2 Work"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  Seara Premiilor „Health & Safety 2 Work”

   

  30 iunie 2011

   

  Restaurantul MARONI, b-dul Unirii nr 11J, ora 18.

   

   

  PROGRAM

   

  17,30 – 18,00 Primirea participantilor si invitatiilor

   

  18,00 – Deschiderea festivitatii

   

  18,00 – 18,10 Cuvantul administratorului

   

  18,10 – 18,30 Prezentarea proiectului si a rezultatelor acestuia

   

  18,30 – 18,45 Cuvantul formatorilor, discutii libere.

   

  18,45 – 19,00 Acordarea premiilor

   

  19,00 – 19,40 Acordarea diplomelor „Health & Safety 2 Work”

   

  19,00 - Masa festiva

 • 28 iun Program Gala "Atestat prin Calificare"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  Gala Proiectului “ATESTAT prin Calificare”

   

  30 iunie 2011

   

  Restaurantul MARONI, b-dul Unirii nr 11J, ora 15.

   

   

  PROGRAM

   

  14,30 – 15,00 Primirea participantilor si invitatiilor

   

  15,00 – Deschiderea festivitatii

   

  15,00 – 15,10 Cuvantul administratorului

   

  15,10 – 15,30 – Prezentarea proiectului si a rezultatelor acestuia

   

  15,30 – 15,45 Cuvantul formatorilor, discutii libere.

   

  15,45 – 16,15 Acordarea Certificatelor de Calificare si a diplomelor de excelenta

   

  16,15 - Masa festiva

 • 28 iun Program Gala "Atestat prin Specializare"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  ”Gala Proiectului “ATESTAT prin Specializare”

   

  29 iunie 2011

   

  Evenimenteul are loc la sediul SC CETINA SRL, b-dul Bucuresti nr 126, cu incepere de la ora 14.

   

   

  PROGRAM

   

  13,30 – 14,00 Primirea participantilor si invitatiilor

   

  14,00 – Deschiderea festivitatii

   

  14,00 – 14,10 Cuvantul administratorului

   

  14,10 – 14,30 – Prezentarea proiectului si a rezultatelor acestuia

   

  14,30 – 15,45 Cuvantul formatorilor, discutii libere.

   

  15,45 – 16,15 Acordarea certificatelor de absolvire si a diplomelor de excelenta

   

  16,15 - Masa festiva

 • 28 iun Anunt Presa - Atestat prin specializare

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945 – „ATESTAT prin Specializare”

   

   

  Anunț de presă

   

  29.06.2011

   

   

  S.C. CETINA S.R.L. anunță publicului larg finalizarea proiectului „ATESTAT prin Specializare” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

   

  Evenimentul de gală al proiectului are loc astăzi, 29 iunie 2011, la ora 14:00, la sediul societatii.

   

  Sursa de unde se pot obține mai multe informații despre program http://www.fseromania.ro

   

   

  Contact:

   

  S.C. CETINA S.R.L. Baia Mare

   

  Partene Costel

   

  Funcția: Manager proiect

   

  Telefon: 0262-224553

   

  E-mail: cetina@cetina.ro

 • 28 iun Anunt Presa - „Health and Safety 2 Work”

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea

   

  adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946 – „Health and Safety 2 Work”

   

  Anunț de presă

   

  30.06.2011

   

   

  S.C. CETINA S.R.L. anunță publicului larg finalizarea proiectului „Health and Safety 2 Work” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

   

  Evenimentul de gală al proiectului are loc astăzi, 30 iunie 2011, la ora 18:00.

   

  Sursa de unde se pot obține mai multe informații despre program http://www.fseromania.ro

   

   

  Contact:

   

  S.C. CETINA S.R.L. Baia Mare

   

  Ardusătan Viorica

   

  Funcția: Manager proiect

   

  Telefon: 0262-224553

   

  E-mail: proiecte@cetina.ro

 • 28 iun Anunt de presa - "Atestat prin Calificare"

  Investește în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 –„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

   

  Domeniul major de intervenție 2.3 – „Acces și participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944 – „ATESTAT prin Calificare”

   

   

  Anunț de presă

   

  30.06.2011

   

   

  S.C. CETINA S.R.L. anunță publicului larg finalizarea proiectului „ATESTAT prin Calificare” – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

   

  Evenimentul de gală al proiectului are loc astăzi, 30 iunie 2011, la ora 15:00.

   

  Sursa de unde se pot obține mai multe informații despre program http://www.fseromania.ro

   

   

  Contact:

   

  S.C. CETINA S.R.L. Baia Mare

   

  Zah Valeria

   

  Funcția: Manager proiect

   

  Telefon: 0262-224553

   

  E-mail: proiecte@cetina.ro

   

 • 17 iun Invitatie de participare "Achizitie Servicii de actualizare Informatica"

  Investeste în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITATIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de actualizare informatica prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 17.06.2011

   

  1.Obiectul contractului: Servicii de actualizare informatica

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 20.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATA LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pășcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

   

 • 17 iun Invitatie de participare achizitie "Servicii catering pentru Gala Proiectului Atestat prin Calificare“

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de organizare de evenimente “ Gala Proiectului <<Atestat prin Calificare>> “ prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 17.06.2011

   

  Obiectul contractului: Servicii de organizare de evenimente “ Gala Proiectului <<Atestat prin Calificare>> “

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 20.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pășcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

 • 17 iun Invitatie de participare achizitie "Servicii catering pentru Gala Proiectului Atestat prin Calificare“

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de hrana – servicii de catering pentru “ Gala Proiectului <<Atestat prin Specializare>> “ prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 17.06.2011

   

  Obiectul contractului: Hrana – servicii de catering pentru “ Gala Proiectului <<Atestat prin Specializare>> “

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 20.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pășcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

 • 17 iun Invitatie de participare "Achizitie de servicii organizare eveniment"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii organizare eveniment prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 17.06.2011

   

  Obiectul contractului: Achizitie de servicii organizare eveniment << Seara Premiilor Health and Safety 2Work>>

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 17 iun Invitatie de participare "Achizitie de premii pentru participanti"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de premii prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 17.06.2011

   

  Obiectul contractului: Achizitie de premii pentru participanti

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 14 iun Invitatie de participare "Achizitie de premii pentru participanti"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de premii prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 14.06.2011

   

  Obiectul contractului: Achizitie de premii pentru participanti

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.06.2011, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 17.06.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.06.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 20.06.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 21 ian Invitatie achizitie "Materiale auxiliare si consumabile pentru cursuri"

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale consumabile și auxiliare pentru cursurile de specializare “ Competențe Antreprenoriale”, “ Manager Proiect”, “ Comunicare în limbi străine” prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 25.01.2011

   

   

  1.Obiectul contractului: achiziționarea de materiale consumabile și auxiliare pentru cursurile de specializare “ Competențe Antreprenoriale”, “ Manager Proiect”, “ Comunicare în limbi străine”

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

   

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor:28.01.2011, ora 12.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 31.01.2011, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 4.02.2011, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 4.02.2011, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 02 dec Invitatie de participare Achizitie servicii formare – curs “Comunicare în limbi straine- Engleza"

  Investeste în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de formare – curs « Comunicare în limbi străine- Engleză » prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 02.12.2010

   

   

  Obiectul contractului: servicii de formare - curs « Comunicare în limbi străine- Engleză »

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 6.12.2010, ora 9.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 7.12.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 8.12.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 8.12.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 17 nov Invitatie de participare Achizitie servicii formare – curs “ Manager proiect”

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de formare – curs “ Manager proiect” prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 17.11.2010

   

   

  Obiectul contractului: Servicii de formare - curs “ Manager proiect”

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedură de cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 19.11.2010, ora 12.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 20.11.2010, ora 10.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.11.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 22.11.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 17 nov Invitatie de participare Achizitie "Servicii de formare – curs Competente Antreprenoriale"

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de formare – curs « Competente Antreprenoriale » prin procedura de cercetare a pietei în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 17.11.2010

   

   

  Obiectul contractului: Servicii de formare - curs « Competente Antreprenoriale »

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Cercetare a pietei

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 19.11.2010, ora 12.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 20.11.2010, ora 10.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 22.11.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 22.11.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 19 oct Invitatie participare Achiziționarea Servicii de calificare– curs “ Agent comercial”

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de calificare– curs “ Agent comercial” prin procedura competitivă în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 19.10.2010

   

   

  Obiectul contractului: Servicii de calificare - curs “Agent comercial”

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura competitiva

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 22.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 25.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 08 oct Invitatie de participare Achizitie Materiale Auxiliare

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

   

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale auxiliare prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 08.10.2010

   

  1.Obiectul contractului: Achizitie materiale auxiliare

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 12.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 14.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

   

 • 08 oct Invitatie de participare Achizitie echipamente IT

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de echipamente IT prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 08.10.2010

   

  Obiectul contractului: Achizitie de echipamente IT

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 12.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 14.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 08 oct Invitatie de participare Achizitie echipamente Protectia Muncii

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

   

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de echipamente de protecție a muncii prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 08.10.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie echipamente de protecție a muncii

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 12.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 14.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 08 oct Invitatie de participare Achizitie Mobilier

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

   

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de mobilier prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 08.10.2010

   

  Obiectul contractului: Achizitie mobilier

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

   

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 12.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scazut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 14.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 30 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Renovare

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

   

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de mobilier prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 08.10.2010

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie mobilier

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 12.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scazut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 14.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 14.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 30 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Renovare2

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de renovare prin procedura de prospectare în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 30.09.2010

   

  1. Obiectul contractului:Lucrari de renovare

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedură de cercetare a pietei

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 04.10.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 05.10.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cu pretul cel mai scazut.

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 07.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 07.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 27 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Formare în Domeniul Sanatatii Muncii

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de formare in domeniul sănătății muncii prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 27.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Servicii de formare în domeniul sănătății muncii

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedură de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 29.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 30.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 4.10.2010, ora 10.00.

   

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 4.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon:0731493397 - Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria - secretar proiect- 0731493397

 • 27 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Formare în Domeniul Securitatii în Munca

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de formare in domeniul sănătății muncii prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 27.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Servicii de formare în domeniul sănătății muncii

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedură de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 29.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 30.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: pretul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 4.10.2010, ora 10.00.

   

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 4.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon:0731493397 - Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria - secretar proiect- 0731493397

 • 27 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Indrumare si Consiliere

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 27.09.2010

  1. Obiectul contractului: Servicii de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 29.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 30.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 4.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 4.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pășcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

 • 27 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii de Indrumare si Consiliere

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 27.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Servicii de îndrumare și consiliere privind proiectul de formare

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedură de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 29.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 30.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 4.10.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 4.10.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale consumabile si auxiliare

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale consumabile și auxiliare prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944 – pentru cursul „ Preparator produse din carne ”

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achiziție de materiale consumabile și auxiliare pentru cursul de calificare “ Preparator produse din carne ”

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(tricouri)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate: tricouri, prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0262-224553

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(roll-up,pliante,fluturasi)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate : roll-up, pliante, fluturași, DVD-proiect, prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0262-224553

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(tricouri,pixuri)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate: tricouri și pixuri, prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

   

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(roll-up,pliante,fluturasi)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate : roll-up, pliante, fluturași, DVD – proiect, prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 12.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(tricouri,pixuri)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate : tricouri și pixuri, prin procedura de prospectare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor:30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 24 sep Invitatie de participare Achizitie materiale de informare si publicitate(mape,brosuri,pliante)

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de materiale de informare și publicitate : roll-up, pliante, mape,broșuri , DVD- proiect, prin procedura de prospectare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 24.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de materiale de informare și publicitate

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 28.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 30.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor:30.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397- Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie echipamente IT

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de echipamente IT și prin procedura de cercetare a pietei în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 17.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de echipamente IT

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie Mobilier

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/77/3.2/A/53945- Atestat prin Specializare

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de mobilier prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Specializare” contract de finanțare POSDRU/77/3.2/A/53945

  Data publicării anunțului: 17.09.2010

   

   

  Obiectul contractului: Achizitie mobilier

   

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

   

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:20.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut

   

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor:23.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 17 sep Invitatie de participare Contractare Leasing Autoturism

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achizitionarea unui autoturism prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicarii anuntului: 17.09.2010

   

  1. Obiectul contractului: contractarea de leasing pentru un autoturism.

  2.Precedura selectată: procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul Social European in cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia pentru ofertanti.

  5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 21.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: romana

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat in LEI sau EURO, fara TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: oferta cu prețul cel mai scăzut

  10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul Bucuresti, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramures.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul Bucuresti, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramures.

  Pot sa participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoana de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pascuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii Catering

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de catering prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 17.09.2010

   

  1.Obiectul contractului: Servicii de catering

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței.

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 20.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – in original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pașcuța Anamaria

   

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie Servicii Realizare Studiu Ergonomic

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 3 - ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”

   

  Domeniul major de intervenţie 3.2- ,,Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

   

  Proiect POSDRU/78/3.2/A/53946- Health and Safety 2 Work

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de servicii de realizare a studiului ergonomic mixt al posturilor de lucru prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Health and Safety 2 Work” contract de finanțare POSDRU/78/3.2/A/53946

  Data publicării anunțului: 17.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Servicii de realizare a studiului ergonomic mixt al posturilor de lucru

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedura de cercetare a pieței.

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este finanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 20.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 21.09.2010, ora 12.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 23.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 23.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL: proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pașcuța Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – Manager de proiect

   

  Pașcuța Anamaria – secretar proiect- tel:0731493397

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie echipamente IT

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de echipamente IT prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 13.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achizitie de echipamente IT

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 17.09.2010, ora 16.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Prețul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 20.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

 • 17 sep Invitatie de participare Achizitie Mobilier

  Investeşte în oameni!

   

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

   

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

   

  Axa prioritară 2 - ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

   

  Domeniul major de intervenţie 2.3- ,,Acces şi participare la formarea profesională continuă”

   

  Proiect POSDRU/76/2.3/A/53944- Atestat prin Calificare

   

   

  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

  SC Cetina SRL Baia Mare anunță achiziționarea de mobilier prin procedura de cercetare a pieței în cadrul Proiectului „Atestat prin Calificare” contract de finanțare POSDRU/76/2.3/A/53944

  Data publicării anunțului: 13.09.2010

   

   

  1. Obiectul contractului: Achiziție mobilier

  2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publică: Procedura de cercetare a pieței

  3. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007-2013.

  4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conține obligatoriu urmatoarele documente: Documente de calificare, Ofertă tehnică și Ofertă financiară, conform cerințelor descrise în Documentația pentru ofertanți.

  5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:16.09.2010, ora 16.00. Se va raspunde la clarificări până la data de 17.09.2010, ora 16.00.

  6. Limba de redactare a ofertei: română

  7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

  8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.

  9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

  10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

  11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  12. Data limită pentru depunerea ofertei: 20.09.2010, ora 10.00.

  13. Ora, data și locul deschiderii ofertelor: 20.09.2010, ora 12.00, la sediul S.C. Cetina S.R.L., B-dul București, Nr.126, Cod Postal 430013, Baia Mare, Jud. Maramureș.

  Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare și reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să prezinte Împuternicire din partea ofertantului, cartea de identitate – în original și copie.

   

   

  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE POATE FI SOLICITATĂ LA ADRESA DE MAIL proiecte@cetina.ro

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta:

  Telefon: 0731493397 Pascuta Anamaria

  FAX: 0262-222850

   

  E-Mail: proiecte@cetina.ro

   

  Persoană de contact: Ardusătan Viorica – administrator 0722717349

f

Copyright© Cetina 2020

 Toate drepturile rezervate